Ny simhall i Linköping?

Linköpings nuvarande simhall har som bekant hängt med länge nu. Den byggdes redan 1965 och den kommer inom kort kräva omfattande renoveringar för att motsvara allmänhetens krav. I samband med detta har nu kommunen börjat utreda om det istället ska byggas ett helt nytt badpalats för stadens innevånare.

Det finns tre huvudspår för tillfället:

  • Renovering av nuvarande simhall.
  • En ny simhall byggs i samma område där nuvarande simhall finns. Det alternativet kallas i folkmun “Tinnerbäcksalternativet”.
  • En ny simhall byggs vid stadens stora evenemangsarena Cloetta Center. Det alternativet kallas för “Stångåalternativet”.

Från kommunens sida verkar man inte främmande för att satsa betydande summor i detta projekt då man räknar med att en ny modern simhall bidrar till en högre attraktionskraft hos både innevånare, turister och företag.

Vilket alternativ skulle du föredra?

ny simhall i Linköping.

Comments are closed.