Linköping Aviation Park

Linköping kallas ofta för Sveriges flyghuvudstad. Därför är det kanske inte så konstigt att Linköping snart får ett nytillskott i form av Linköping Aviation Park.flyg i Linköping Tanken är att man ska kunna arbeta i en trevlig företagspark, sitta endast fem minuter från stadskärnan i Linköping, men med bara en och en halv timmas flygresa från resten av Europa.

Från vision till verklighet

Det började med en vision och fortsatte med drömmar, målsättningar och så småningom planer. Men för att förverkliga visionen och drömmarna så krävs det förstås engagemang, kapital och kunskap. Och allt detta finns i Sveriges flyghuvudstad Linköping. I Linköping finns företag som FlygMex, Saab, Nulink och Linköping City Airport och det är bara några av de aktörer som är engagerade i projektet kring Linköping Aviation Park. Arbetet med att bygga parken är i full gång och visionen förväntas vara verklighet under 2014 och det gör nog att grannstaden Norrköping får en del problem.

Fyra olika hörnstenar

Linköping Aviation Park är tänkt att bestå av fyra olika delar, nämligen Linköping City Airport, ett allmänflygcenter vid namn GAC (General Aviation Center), en företagspark och sist, men inte minst East Sweden Business Center. Allt detta tillsammans skapar en helhet och med ett flygfokus som inte finns någon annanstans i Sverige. Linköping Aviation Park kommer att vara en samlingsplats för hela flygsektorn och för alla som jobbar inom, med och för flyget.

  • Linköping City Airport räknas till en av norra Europas mest expansiva flygplatser. Redan idag har flygplatsen en kapacitet om 200 000 passagerare per år, men denna siffra förväntas öka avsevärt när den nya start- och landningsbanan samt den nya terminalbyggnaden står klar. Man kan idag nå fler än 350 destinationer världen över, via Amsterdam och Köpenhamn.
  • General Aviation Center är ett allmänflygcenter och det innebär att det blir en gemensam plattform för regionens affärs-, privat- och klubbflyg. Har man en privatjet så är det alltså på GAC som man ska stationera den. Dessutom kommer all tänkbar service och reparation att finnas tillhands på General Aviation Center så att man slipper flyga ner till olika flygverkstäder på kontinenten.
  • Företagsparken som ska finnas på Linköping Aviation Park är tänkt att bli en plats som vibrerar av idéer, kreativitet och framtidstro. De företag som finns i parken har en sak gemensamt, nämligen att de tror på flyget och på de möjligheter som flyget innebär.
  • East Sweden Business Center ska vara den fjärde hörnstenen i Linköping Aviation Park. Det ska bli ett stort affärscenter som ska innehålla hotell, restauranger, barer, konferensanläggningar, allt det som bidrar till lyckade möten, framgångsrika affärer och ökad tillväxt. Eftersom Linköping är Sveriges flyghuvudstad så attraherar staden representanter från hela Europas näringsliv och behovet av ett komplett affärscenter är därför stort. East Sweden Business Center kommer också att bli ett skyltfönster för hela regionen.

Sveriges flyghuvudstad

I Linköping spelar flyget en alldeles särskild roll. Linköping har två egna flygfält. I Linköping grundades Sveriges första flygskola. I Linköping sker idag Sveriges enda flygplanstillverkning. Och i Linköping arbetar 18 000 människor, en tredjedel av stadens näringsliv, med någon form av flygrelaterad verksamhet. I Linköping sker också flygforskning i teknikens absoluta framkant. Dessutom är Linköping värd för Aerospace Forum, som är den största flygmässan i norra Europa. Att Linköping kallas för Sveriges flyghuvudstad är därför välförtjänt.

Comments are closed.